Stichting DOKh

Afdeling Klachten en Geschillen
Robijnstraat 6
1812 RB ALKMAAR
Tel: 072-520 83 25
Website: www.dokh.nl

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

Als huisartsenpraktijk doen wij ons uiterste best om u van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat er iets gebeurt waardoor u vindt dat uw gezondheidsproblemen op een andere manier benaderd hadden kunnen worden. Uw ervaringen horen we graag van u terug. Daar leren wij van!

Daarom verzoeken u dit  ideeën- en klachten formulier in te vullen.

Wij zullen uw klacht vertrouwelijk intern bespreken.

Afhankelijk van de aard van de klacht zullen wij dit aan u terugkoppelen.

Als we er samen toch niet uitkomen…..

Dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht neer te leggen bij stichting DOKh. Als praktijk zijn wij bij deze stichting aangesloten. Zij zullen met u kijken naar de mogelijkheden.

Stap 1: U meldt zich bij de klachtenfunctionaris

Lukt het niet om er samen met de praktijk uit te komen, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van DOKh (Klacht over de praktijk), of de Klachten & Geschillen commissie waar de betreffende huisarts bij is aangesloten (meestal is dat Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijn, de SKGE).

De contactgegevens van DOKh vindt u op deze pagina.

Stap 2: Klacht opvang

Als u zich bij DOKh meldt krijgt u een gesprek met de klachtenfunctionaris. U kunt bij hem of haar terecht met uw klacht en al uw vragen. U krijgt advies en zo nodig hulp bij het schriftelijk formuleren van de klacht.

Als uw klacht helder is, gaat u samen met de klachtenfunctionaris aan de slag om naar een oplossing te zoeken. De eerste optie die meestal gekozen wordt is klachtbemiddeling. U kunt bij uw klachtenfunctionaris aangeven of u hiervoor open staat.

Stap 3: Klachtbemiddeling

Veel klachten kunnen opgelost worden in een gesprek waarbij een onpartijdige bemiddelaar aan tafel zit. Als zowel u als uw arts aangeven dat bemiddeling gewenst is, volgt binnen twee weken een eerste bemiddelingsgesprek. De eerdergenoemde klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar.

Tijdens de bemiddelingsgesprekken krijgen u en uw arts de gelegenheid om toelichting te geven op de gebeurtenis(sen). Als het begrip over en weer groeit, ontstaat vaak weer een werkbare situatie. Het uiteindelijke doel van de bemiddeling is de vertrouwensrelatie tussen u en uw arts te herstellen.

Kosten Bemiddeling en Hulp
  • Hulp van de klachtenfunctionaris, de klachtbemiddeling en klachtbehandeling zijn voor u kosteloos.
  • Bemiddeling is pas geslaagd als beide partijen het eens zijn.
  • Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen.
  • Alle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht.
  • De volledige klachtenregeling is te downloaden op www.dokh.nl.

Komt u er ondanks de bemiddelingsgesprekken niet uit, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil.

Uw gezondheid is onze missie

Praktijk bereikbaar: maandag T/M vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur

HUISARTSENPRAKTIJK WESTBROEKERPLAS

Bezoek- en postadres
Vromaadweg 149
1991 RZ VELSERBROEK

Telefoon 023 - 538 3272

OPTIE 1
voor spoed / dringende zaken

OPTIE 2
receptenlijn

assistente@westbroekerplas.nl

Pin It on Pinterest